Spoor 2 re-integratie

Specialist in spoor 2 re-integratie

Re-integratiebureau Werkcontact is specialist in
Spoor 2 re-integratie (re-integratie tweede spoor).

Met meer dan 18 jaar ervaring in re-integratie tweede spoor en locaties in Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht, Zeeland en Noord Brabant bedienen wij onze klanten elke dag weer.

 

Vertrouwenspersoon

Naast het begeleiden van medewerkers in spoor 2 kunt u bij Werkcontact ook terecht voor een externe vertrouwenspersoon.

 

Onze vertrouwenspersoon is erkend door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en op afroep beschikbaar voor medewerkers.

 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is bij uitstek betrouwbaar

 

Individueel maatwerk in spoor 2 re-integratie

Als werkgever kunt u te maken krijgen met spoor 2 re-integratie wanneer een zieke werknemer niet meer terug kan keren binnen de eigen organisatie. Re-integratiebureau Werkcontact begeleidt deze zieke werknemers richting werk bij een andere werkgever (re-integratie spoor 2). Dat doen wij altijd op individuele basis, met oprechte aandacht voor de werknemer en gericht op het voorkomen van loonsancties door UWV.

 

Wij stemmen het spoor 2 traject nauwkeurig af op de wensen en mogelijkheden van de werknemer en de werkgever ontvangt heldere en overzichtelijke voortgangsrapportages van het spoor 2 re integratie traject.

 

Re-integratiebureau met hoog slagingspercentage

We zijn al jaren actief als specialist in spoor 2 re-integratie in uiteenlopende branches met een bewezen methodiek en hoge plaatsingspercentages. Bovendien kunt u onze trajecten ook modulair inkomen, dit voorkomt dat u onnodig te veel betaalt wanneer een korte interventie voldoende is om bijvoorbeeld een loonsanctie van UWV te voorkomen.

 

OVAL-gecertificeerd re-integratiebureau met hoog plaatsingspercentage

 

Voor onze klanten verzorgen wij met succes re-integratietrajecten in het tweede spoor. We zijn OVAL-gecertificeerd en hebben ruime ervaring met het adequaat uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter zoals het UWV dat graag ziet. Onze spoor 2 trajecten voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Maar dat niet alleen, want ons plaatsingspercentage van re-integratiekandidaten ligt ruim 30 procent hoger dan het marktgemiddelde.

 

Samen met uw werknemer gaan wij op zoek naar duurzaam en passend werk. We brengen de vaardigheden en mogelijkheden van uw medewerker in kaart en benaderen de arbeidsmarkt actief om een passende nieuwe baan te vinden. Daarbij wordt u als werkgever met regelmaat op de hoogte gehouden van de voortgang in het traject.

 

Mensgerichte aanpak mét resultaat

Onze aanpak is concreet, mens- en resultaatgericht en kenmerkt zich door een hoge cliënt- en klanttevredenheid. We hebben een passie voor ons vak, zijn informeel, maar professioneel en hechten veel waarde aan een prettige samenwerking met alle partijen.

 

Aantrekkelijke tarieven & procedure

Aan de hand van een oriënterend kennismakingsgesprek met de medewerker (en de werkgever) maken we graag een vrijblijvende offerte op maat. Een (modulair) spoor 2 traject is bij Werkcontact al mogelijk vanaf € 400,-.

 

Ook voor outplacement

Naast het uitvoeren van re-integratietrajecten begeleiden wij ook kandidaten bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt en beroepskeuze en medewerkers die door ontslag of reorganisatie moeten uitkijken naar nieuw werk elders (outplacement). Werkcontact staat voor een succesvolle bemiddeling en begeleiding van mensen die – door welke omstandigheid dan ook – op eigen kracht de weg (terug) naar werk maar moeilijk kunnen vinden.

 

 

spoor-2-re-integratie-brochure-wat-te-doen-bij-ziekte-en-ao-jan-2015-page-001

Download hier de brochure-wat-te-doen-bij-ziekte-en-ao-jan-2015.

 

Spoor 2 re-integratie

Wil u zich vrijblijvend laten informeren over de mogelijkheden m.b.t. spoor 2 re-integratie? Neem dan contact op met Werkcontact en bel 088-033 30 08.

 

Spoor 2 re-integratie versus spoor 1 re-integratie

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) hebben werkgever en werknemer samen de opdracht om zorg te dragen voor re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker binnen of buiten de eigen organisatie. Als de eigen functie niet meer als passend wordt gezien en niet passend is te maken, dan wordt daarna onderzocht of ander passend werk bij de eigen werkgever tot de mogelijkheden behoort. Is dat niet het geval dan dient bemiddeling naar ander werk bij een andere werkgever plaats te vinden.

 

Wanneer wordt besloten om het spoor 2 traject in te zetten, dan betekent dat niet automatisch dat spoor 1 definitief kan worden afgesloten, ook niet wanneer UWV zich door een deskundigenoordeel positief uitspreekt over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Zijn er veranderingen in de belastbaarheid en/of de organisatie dan moetende re-integratie mogelijkheden in het 1e spoor opnieuw worden onderzocht.

 

Mededeling i.v.m. Coronavirus

De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers vinden wij  belangrijk. Daarom hebben wij diverse extra maatregelen getroffen op het gebied van hygiëne en lichamelijk contact om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Onze dienstverlening in spoor 2 kan voor een belangrijk deel doorgang vinden en wordt (ook) online voortgezet omdat de begeleiding, al dan niet in aangepaste vorm, met behulp van een videoverbinding of telefonisch kan plaatsvinden.

 

Maak kennis met Re-integratiebureau Werkcontact

Bel voor meer informatie over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie of het maken van een vrijblijvende afspraak met 088-033 30 08. Of vul het contactformulier rechts boven op de website in.


spoor 2 re-integratie   

Re-integratiebureau Werkcontact is lid van de Organisatie Voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) en aangesloten bij het International Coaches Register (ICR).

 

Klik voor informatie over outplacement hier.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *

  Telefoon kantoor: 088-033 30 08

  Mobiel en WhatsApp: 06-147 594 12 

   

  Haalbaarheidsonderzoek

  Bij Werkcontact is het mogelijk eerst te laten onderzoeken of het zinvol is om een spoor 2 traject op te starten. We doen dat door eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.
  Indien het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat er een spoor 2 traject moet worden ingezet, verrekenen wij de kosten hiervan wanneer u het traject ook door Werkcontact laat uitvoeren.
  De kosten van het haalbaarheidsonderzoek bedragen € 590,- exclusief btw.

   

  Wanneer is spoor 2 re-integratie van toepassing?

  Wat moet je als werkgever doen bij een WIA aanvraag? In de 88e
  De gelden regels ten aanzien van re-integratie schrijven voor re-integratie in eerste instantie gericht moet zijn op terugkeer in de eigen functie. Wanneer dit niet mogelijk is en de eigen functie te zwaar blijft moet binnen de eigen organisatie van de werkgever gezocht worden naar vervangende arbeidsmogelijkheden. Pas als vaststaat dat binnen de organisatie van werkgever geen passende arbeidsmogelijkheden voorhanden dan wel te creëren zijn, kan zogenaamd re-integratie tweede spoortraject worden ingezet. De Volgorde bij re-integratie is dus: eigen functie, andere functie binnen de eigen organisatie, andere functie buiten de organisatie.


  De eisen die in de rechtspraak, maar ook door UWV ten aanzien van het zoeken naar vervangende werkzaamheden binnen de organisatie van werkgever worden gesteld, liggen hoog. Zowel van werknemer als werkgever wordt een tamelijk forse inspanning (en aanpassing bereidheid) verlangd bij het zoeken, creëren en gaan werken in vervangende arbeid, Daarbij wordt het uitgangspunt bepaald door het begrip ‘passende arbeid’, De passende arbeid is arbeid berekend voor krachten en bekwaamheden van de werknemer, tenzij aanvaarding daarvan om redenen van sociale, geestelijke of lichamelijke aard niet van de werknemer gevergd kan worden.


  Een werkgever kan (volgens het UWV) niet zomaar stellen dat hij geen passend of passend te maken werk in zijn bedrijf heeft kunnen vinden. Werkgever zal moeten uitleggen wat voor functies op het niveau van werknemer (en één niveau lager) beschikbaar waren, waarom werkgever die toch niet kon aanbieden en waarom werkgever geen passende functies kon creëren door het treffen van organisatorische en/of technische aanpassingen.


  Van werkgevers wordt verlangd dat zij werknemers in staat stellen in passende arbeid werkzaam te kunnen zijn. In het kader van deze verplichting wordt van werkgevers verlangd dat zij de arbeidsplaats, de werkmethoden en de inrichting van het bedrijf zo nodig aanpassen dat werknemer in staat wordt geacht binnen de organisatie in passende arbeid werkzaam te blijven. Van werknemer en werkgever wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op re-integratie. Een en ander uiteraard binnen de grenzen van redelijkheid. Zelfs in een periode van inkrimping zal de werkgever actief moeten zoeken naar mogelijkheden om de werknemer aan het werk te houden.


  Als er geen arbeidsplaatsen zijn of als er geen formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing door de werkgever niet verlangd worden. De grens van wat in redelijkheid van de werkgever mag worden verwacht, is in ieder geval bereikt als de re-integratie inspanningen het productieproces in gevaar zouden kunnen brengen of de bedrijfsvoering zwaar zouden belasten.


  Indien het bovenstaande is doorlopen en er intern geen mogelijkheden zijn, dient men over te gaan tot externe re-integratie bij een andere werkgever ofwel re-integratie spoor 2. Dit is in de Wet verbetering Poortwachter vastgelegd. Lees er hier meer over >>

   

  Vaststelling duurzame arbeidsongeschiktheid

  Bij een WIA keuring beoordeelt de verzekeringsarts van UWV de prognose van de arbeidsbeperkingen van de zieke werknemer. Hiervoor geldt het uitgangspunt de medische situatie zoals die is op het moment van de beoordeling en of de verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten. Duurzame arbeidsongeschiktheid is ook gedefinieerd, in de beschikking van UWV wordt aangegeven of herstel is uitgesloten of dat er sprake is van zeer geringe kans op herstel. Lees meer >>

   

  Rol werkgever bij WIA-aanvraag uitgelegd

  Wat moet je als werkgever doen bij een WIA aanvraag? In de 88e ziekteweek krijgen werkgever en werknemer een  brief over de aanvraag WIA. De werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan via de website van UWV (uwv.nl). Dit moet hij uiterlijk in de 93e ziekteweek doen. De werkgever moet er voor zorgen dat de werknemer kopieën van het re-integratieverslag ontvangt. Lees meer >>

   

  Waar moet u als werkgever op letten bij een spoor 2 traject?

  Voorafgaand aan een spoor 2 traject wordt meestal eerst een Arbeidsdeskundige rapportage opgemaakt. Bespreek deze rapportage met uw medewerker met het oog op de gewenste vervolgstappen. Het is van belang dat werkgever en werknemer de wederzijdse verwachtingen bespreken ten aanzien van de inzetbaarheid en de gevolgen hiervan. Lees meer >>

   

  Meer vragen over spoor 2 re- integratie:

   

  Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer bij re-integratie spoor 2? >>

   

  Wat is passende arbeid? >>

   

  Welke subsidies zijn er voor werkgevers die een re-integratiekandidaat in dienst nemen? >>

   

  Is spoor 2 ook van toepassing wanneer een werknemer met een oude WAO status weer ziek wordt? >>