Spoor 2 re-integratie

Specialist in re-integratie 2e spoor

Re-integratiebureau Werkcontact is specialist in
Spoor 2 re-integratie (re-integratie tweede spoor).
We voeren re-integratietrajecten uit conform de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter daaraan stelt.

 

Meer dan 20 jaar ervaring

Al meer dan 20 jaar zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers bij re-integratie tweede spoor. Met locaties in de Randstad, Zeeland en Noord Brabant staan wij elke dag klaar voor onze klanten.

 

Sinds onze oprichting in 2003 heeft Werkcontact zich toegelegd op het ondersteunen en begeleiden van zieke werknemers tijdens hun re-integratietraject.

 

Werkcontact stemt het spoor 2 traject nauwkeurig af op de wensen en mogelijkheden van de werknemer. Tijdens het spoor 2 re integratie traject ontvangt de werkgever heldere en overzichtelijke voortgangsrapportages.

 

Voorkom loonsancties van UWV

Werkcontact is specialist in spoor 2 re-integratie en De Wet verbetering poortwachter. Onze mensen zijn goed op de hoogte van de geldende regelgeving en hebben als doel uw medewerker te begeleiden naar een nieuwe werkkring en tegelijkertijd een UWV-proof dossier op te bouwen.

 

Maatwerk in spoor 2 re-integratie

Als werkgever kunt u te maken krijgen met spoor 2 re-integratie wanneer uw zieke werknemer niet meer terug kan keren binnen de eigen organisatie. Re-integratiebureau Werkcontact begeleidt deze zieke werknemer naar werk bij een andere werkgever (re-integratie spoor 2). Dat doen wij altijd op individuele basis, met oprechte aandacht voor uw werknemer en gericht op het voorkomen van loonsancties door UWV.

 

Re-integratiebureau met hoog slagingspercentage

Werkcontact is al jaren actief in spoor 2 re-integratie, in uiteenlopende branches, met een bewezen methodiek en hoge plaatsingspercentages. Onze trajecten kunt ook modulair inkomen, dit voorkomt dat u onnodig te veel betaalt wanneer een korte interventie voldoende is om bijvoorbeeld een loonsanctie van UWV te voorkomen.

 

Vertrouwenspersoon

Naast het begeleiden van medewerkers in spoor 2 kunt u bij Werkcontact ook terecht voor een externe vertrouwenspersoon.

 

Onze vertrouwenspersoon is erkend door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en op afroep beschikbaar voor medewerkers.

 

 

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is bij uitstek betrouwbaar

 

 

OVAL-gecertificeerd re-integratiebureau met hoog plaatsingspercentage

We zijn OVAL-gecertificeerd hebben ruime ervaring met het adequaat uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter. Precies zoals het UWV dat graag ziet. Onze spoor 2 trajecten voldoen ruimschoots aan alle wettelijk gestelde eisen. Maar dat niet alleen, want ons plaatsingspercentage lag afgelopen jaren ruim 20 procent hoger dan het marktgemiddelde.

 

Samen met uw werknemer gaan wij op zoek naar duurzaam en passend werk. We brengen de vaardigheden en mogelijkheden van uw medewerker in kaart en benaderen de arbeidsmarkt actief om een passende nieuwe baan te vinden. Daarbij wordt u als werkgever met regelmaat op de hoogte gehouden van de voortgang in het traject.

 

Mensgerichte aanpak mét resultaat

Onze aanpak is concreet, mens- en resultaatgericht en kenmerkt zich door een hoge cliënt- en klanttevredenheid. We hebben een passie voor ons vak, zijn informeel, maar professioneel en hechten veel waarde aan een prettige samenwerking met alle partijen.

 

Aantrekkelijke tarieven & procedure

Aan de hand van een oriënterend kennismakingsgesprek met de medewerker (en de werkgever) maken we graag een vrijblijvende offerte op maat. Een (modulair) spoor 2 traject is bij Werkcontact al mogelijk vanaf € 400,-.

 

Ook voor outplacement

Naast het uitvoeren van re-integratietrajecten begeleiden wij ook kandidaten bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Wij helpen medewerkers  die door ontslag of reorganisatie moeten uitkijken naar nieuw werk elders met hun beroepskeuze. We staan voor succesvol outplacement van mensen die – door welke omstandigheid dan ook – op eigen kracht de weg (terug) naar werk moeilijker kunnen vinden.

 

 

spoor-2-re-integratie-brochure-wat-te-doen-bij-ziekte-en-ao-jan-2015-page-001

Download hier de brochure-wat-te-doen-bij-ziekte-en-ao-jan-2015.

 

Spoor 2 re-integratie

Wil u zich vrijblijvend laten informeren over de mogelijkheden m.b.t. spoor 2 re-integratie? Neem dan contact op met Werkcontact en bel 088-033 30 08.

 

Spoor 2 re-integratie versus spoor 1 re-integratie

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) hebben werkgever en werknemer samen de opdracht om zorg te dragen voor re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker binnen of buiten de eigen organisatie. Als de eigen functie niet meer als passend wordt gezien en niet passend is te maken, dan wordt daarna onderzocht of ander passend werk bij de eigen werkgever tot de mogelijkheden behoort. Is dat niet het geval dan dient bemiddeling naar ander werk bij een andere werkgever plaats te vinden.

 

Wanneer wordt besloten om het spoor 2 traject in te zetten, betekent dat niet automatisch dat spoor 1 definitief kan worden afgesloten. Ook niet wanneer UWV zich door een deskundigenoordeel positief uitspreekt over de re-integratie-inspanningen. Zijn er veranderingen in de belastbaarheid of de organisatie dan moetende re-integratie mogelijkheden in het 1e spoor opnieuw worden onderzocht.

 

Mededeling i.v.m. Coronavirus

De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers vinden wij  belangrijk. Daarom hebben wij diverse extra maatregelen getroffen op het gebied van hygiëne en lichamelijk contact om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Onze dienstverlening in spoor 2 kan voor een belangrijk deel doorgang vinden en wordt (ook) online voortgezet omdat de begeleiding, al dan niet in aangepaste vorm, met behulp van een videoverbinding of telefonisch kan plaatsvinden.

 

Maak kennis met Re-integratiebureau Werkcontact

Bel voor meer informatie over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie of het maken van een vrijblijvende afspraak met 088-033 30 08. Of vul het contactformulier rechts boven op de website in.


spoor 2 re-integratie   

Re-integratiebureau Werkcontact is lid van de Organisatie Voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) en aangesloten bij het International Coaches Register (ICR).

 

Klik voor informatie over outplacement hier.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *

  Telefoon kantoor: 088-033 30 08

  Mobiel en WhatsApp: 06-147 594 12

   

  Kennisbank re-integratie

  06-07-2024: Re-integratie eerste en tweede spoor nader uitgelegd. In dit artikel leest u meer over re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor en wordt dieper ingezoomd op het moment waarop spoor 2 re-integratie moet worden opgestart. Lees artikel >>

   

  23-06-2024: Wanneer is er geen verplichting tot re-integratie spoor 2? Spoor 2 re-integratie is aan de orde wanneer een werknemer langdurig ziek is en er op korte termijn geen concreet zicht is op herstel en terugkeer in eigen werk. E moet dan naar een nieuwe functie gezocht worden bij een andere werkgever. Maar er zijn situaties denkbaar waarbij spoor 2 niet of nog niet ingezet hoeft te worden. Lees artikel >>

   

  01-06-2024: Heb ik recht op een transitievergoeding bij re-integratie tweede spoor? Vanaf 1 juli 2015 is de transitievergoeding bij wet geregeld. Lees artikel >>

   

  Lees hier over meer onderwerpen in onze kennisbank re-integratie.

   

  Hoge klanttevredenheid

  Werkcontact scoort een 8,3 in klanttevredenheid voor onze dienstverlening in het tweede spoor en door cliënten van UWV worden we beoordeeld met een 9,5. Daar zijn we natuurlijk trots op, maar we realiseren ons tegelijkertijd ook dat het nog beter kan. Om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren meten we doorlopend de klanttevredenheid van onze cliënten en opdrachtgevers.

   

   

  Haalbaarheidsonderzoek

  Bij Werkcontact is het mogelijk te laten onderzoeken of het zinvol is een spoor 2 traject op te starten. We doen dat door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.
  Indien het haalbaarheidsonderzoek uitwijst dat een spoor 2 traject moet worden ingezet, verrekenen wij de kosten hiervan wanneer u het traject ook door Werkcontact laat uitvoeren.
  De kosten van het haalbaarheidsonderzoek bedragen € 590,- exclusief btw.

   

  Arbeidsdeskundig advies in spoor 1 en 2

  Een arbeidsdeskundig onderzoek kan uitkomst bieden wanneer een medewerker door ziekte niet in staat is om het eigen werk uit te voeren. Arbeidsdeskundig onderzoek geeft helderheid in de mogelijkheden van de medewerker om terug te keren in eigen werk of ander werk.
  Bij arbeidsdeskundig onderzoek worden zowel de mogelijkheden in het eerste als in het tweede spoor onderzocht.

   

  Wanneer is spoor 2 re-integratie van toepassing?

  Wat moet u als werkgever doen bij een WIA aanvraag?
  De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat re-integratie in eerste instantie gericht moet zijn op terugkeer in de eigen functie. Wanneer dit niet mogelijk is en de eigen functie te zwaar blijft moet binnen de eigen organisatie gezocht worden naar vervangende arbeidsmogelijkheden. Pas als vaststaat dat binnen de organisatie  geen passende arbeidsmogelijkheden voorhanden dan wel te creëren zijn, moet een re-integratietraject tweede spoor ingezet worden. De volgorde bij re-integratie is dus: eigen functie, andere functie binnen de eigen organisatie, andere functie buiten de organisatie.

   

  Het begrip passende arbeid

  De eisen die door UWV ten aanzien van het zoeken naar vervangende werkzaamheden binnen de eigen organisatie worden gesteld liggen hoog. Er wordt een tamelijk forse inspanning (en aanpassing bereidheid) verlangd bij het zoeken, creëren en gaan werken in vervangende arbeid. Daarbij wordt het uitgangspunt bepaald door het begrip ‘passende arbeid’. De passende arbeid is de berekende arbeid voor krachten en bekwaamheden van uw werknemer, tenzij aanvaarding daarvan om redenen van sociale, geestelijke of lichamelijke aard niet van de werknemer gevergd kan worden.


  Als werkgever kunt u, volgens UWV, niet zomaar stellen dat er geen passend of passend te maken werk in uw bedrijf mogelijk is. U zult moeten uitleggen wat voor functies op het niveau van werknemer (en één niveau lager) beschikbaar waren, waarom u die toch niet kon aanbieden en waarom u geen passende functies kon creëren door het treffen van organisatorische en/of technische aanpassingen.

   

  Inspanningsverplichting re-integratie

  Van u als werkgever wordt verlangd dat u werknemers in staat stelt in passende arbeid werkzaam te kunnen zijn. In het kader van deze verplichting wordt verlangd dat u de arbeidsplaats zo nodig aanpast. Van u en uw werknemer wordt verwacht dat al het mogelijke gedaan wordt met het oog op re-integratie. Een en ander uiteraard binnen de grenzen van redelijkheid. Zelfs in een periode van inkrimping moet er actief gezocht worden naar mogelijkheden.


  Als er geen arbeidsplaatsen zijn of als er geen formatieruimte beschikbaar is, kan interne herplaatsing niet verlangd worden. De grens van wat verwacht mag worden verwacht, is bereikt als de re-integratie inspanningen het productieproces in gevaar zouden kunnen brengen. Of deze de bedrijfsvoering zwaar zouden belasten.


  Indien het bovenstaande is doorlopen en er intern geen mogelijkheden zijn, dient er gestart te worden met spoor 2. Dit is in de Wet verbetering Poortwachter vastgelegd. Lees er hier meer over >>

   

  Vaststelling duurzame arbeidsongeschiktheid

  Bij een WIA keuring beoordeelt de verzekeringsarts van UWV de prognose van de arbeidsbeperkingen van de zieke werknemer. Hiervoor geldt het uitgangspunt de medische situatie zoals die is op het moment van de beoordeling. Daarnaast wordt meegewogen of de verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten. Duurzame arbeidsongeschiktheid is ook gedefinieerd, in de beschikking van UWV wordt aangegeven of herstel is uitgesloten of dat er sprake is van een zeer geringe kans op herstel. Lees meer >>

   

  Rol werkgever bij WIA-aanvraag uitgelegd

  Wat moet u als werkgever doen bij een WIA aanvraag? In de 88e ziekteweek krijgen u en uw werknemer een brief over de WIA-aanvraag. Uw werknemer vraagt zelf de WIA-uitkering aan via de website van UWV. Dit moet uiterlijk in de 93e ziekteweek. Als werkgever moet u er voor zorgen dat uw werknemer kopieën van het re-integratieverslag ontvangt. Lees meer >>

   

  Waar moet u als werkgever op letten bij een spoor 2 traject?

  Voorafgaand aan een spoor 2 traject wordt meestal eerst een Arbeidsdeskundige rapportage opgemaakt. Bespreek deze rapportage met uw medewerker met het oog op de gewenste vervolgstappen. Het is van belang dat u en uw werknemer de wederzijdse verwachtingen bespreken ten aanzien inzetbaarheid en de gevolgen hiervan. Lees meer >>

   

  Meer vragen over spoor 2 re- integratie:

   

  Wat zijn de rechten en plichten van de werknemer bij re-integratie spoor 2? >>

   

  Wat is passende arbeid? >>

   

  Welke subsidies zijn er voor werkgevers die een re-integratiekandidaat in dienst nemen? >>

   

  Is spoor 2 ook van toepassing wanneer een werknemer met een oude WAO status weer ziek wordt? >>