Onze werkwijze

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

We starten eigenlijk altijd met een kennismakingsgesprek. Het liefst met de werkgever en de werknemer. Indien gewenst kunnen dit afzonderlijke gesprekken zijn. Een goede ‘klik’ tussen coach en cliënt is immers van wezenlijk belang om een traject succesvol af te kunnen sluiten.

 

Vrijblijvende offerte/plan van aanpak

Indien er een klik is tussen de coach en de medewerker kan er een plan van aanpak (tevens offerte) worden opgemaakt. Om tot een goed plan van aanpak te komen is het belangrijk dat Werkcontact inzage krijgt in het re-integratiedossier. Met name de laatste rapportage van de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts is belangrijk. Hiervoor is wel toestemming van de medewerker nodig, het gaat immers om vertrouwelijke – vaak medische – informatie. Aan de hand van deze informatie en het gesprek wordt bepaald welke onderdelen en activiteiten ingezet zullen worden.

 

Intake en start traject

Indien de offerte akkoord is bevonden wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de medewerker. Het plan van aanpak wordt middels een uitgebreid persoonlijk intakegesprek verder in detail uitgewerkt en er wordt aangevangen met de begeleiding.

 

Rapportages

Tijdens het traject ontvangt de werkgever rapportages over de ondernomen acties en de stand van zaken in het traject.  Op deze manier is de werkgever altijd op de hoogte van wat er speelt en hoe succesvol het traject is en kan er – indien nodig  en in overleg met betrokkenen – worden bijgestuurd. Dit is tevens belangrijk voor een goede verantwoording richting UWV.

 

Nazorg

Wanneer de werknemer is gestart in zijn nieuwe baan wordt het traject (na het doorlopen van de proeftijd) beëindigd. De werknemer kan echter gebruik blijven maken van het contact met zijn of haar coach van Werkcontact. Omdat de werknemer overdag werkt, is dit contact meestal na werktijd en telefonisch of per mail.

 

re integratie spoor 2 oval

Re-integratiebureau Werkcontact is lid van de Organisatie Voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL). Klik voor meer informatie over outplacement hier.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *