Het begrip passende arbeid

Een werkgever is verplicht om passende arbeid aan de werknemer aan te bieden als deze wegens ziekte/ arbeidsongeschiktheid zijn oorspronkelijke werk niet meer kan verrichten (art. 7:611 en 7:628 BW). Als de werknemer aanbiedt om passende arbeid te verrichten is de werkgever verplicht hem hiertoe in staat te stellen. Van een werkgever kan worden verlangd dat zij de werkverdeling in de onderneming aanpast en wijzigt om passende arbeid voor de werknemer beschikbaar te
maken. De bewijsplicht in deze ligt overigens bij de werkgever. De werknemer behoudt het recht op loon indien de werkgever passende arbeid, die wel voorhanden is, niet aan de werknemer aanbiedt.

 

Verplichtingen werknemer

Een werknemer is verplicht aangeboden passende arbeid te verrichten (art 7:611 en 7:628 BW). Indien de werknemer dit niet doet en hiervoor geen deugdelijke grond aanvoert, heeft zij in principe geen recht op loon (art 7:629 BW). Als werknemer hardnekkig weigert om aangeboden passende arbeid te verrichten kan dit door de werkgever als een dringende reden voor ontslag (ontslag op staande voet) worden gezien (art. 7:678 BW). Er geldt dan geen opzegtermijn en er is geen
ontslagvergunning vereist.

 

Wanneer is een functie passend?

Een functie is als passend te beschouwen indien deze aansluit bij de achtergrond van de werknemer (vooropleiding, arbeidsverleden, niveau, aard v.h. werk, soort werk, medische toestand, belastbaarheid, etc.).

 

Poortwachtertoets

Voor werknemers die op en na 15 augustus 2004 ziek zijn geworden plus na twee jaar ziekte een aanvraag indienen voor een WIA-uitkering, voert UWV, voorafgaande aan de beoordeling van het recht op een uitkering, eerst de Poortwachter toets uit. Bij die toets beoordeelt UWV, aan de hand van het re-integratieverslag, of een voldoende re-integratieresultaat is bereikt. Indien dat niet zo is, wordt beoordeeld of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee ziektejaren voldoende
inspanningen hebben verricht om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten en de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten in het eigen bedrijf (spoor 1) of bij een ander bedrijf (spoor 2).

Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld.
Na een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort en loopt de loondoorbetalingplicht van de werkgever maximaal 52 weken door, totdat de vereiste re-integratie-inspanningen hebben plaatsgevonden.
De juridische grondslag voor de Poortwachter toets is te vinden in de artikelen 658a en 660a van boek 7 van het Burgerlijk wetboek en in artikelen 6, 25, 28, 29 en 30 van de wet WIA.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *