Wetsvoorstel wijzigen re-integratie zieke medewerker stuit op praktische bezwaren

Een wetsvoorstel dat regelt dat de re-integratie een zieke medewerker in het tweede ziektejaar definitief gericht moet zijn op het vinden van werk bij een nieuwe werkgever stuit op praktische bezwaren.

 

Het doel van het wetsontwerp is dat werknemers van kleine en middelgrote werkgevers in het tweede ziektejaar duidelijkheid krijgen over het wel of niet beschikbaar moeten houden van de functie waarin de zieke medewerker is uitgevallen. Er kan in zo’n situatie besloten worden dat de re-integratie zich in het tweede ziektejaar volledig moet richten op het vinden van nieuw werk bij een nieuwe werkgever, dit wordt ook wel spoor 2 re-integratie genoemd.

 

Het wetsvoorstel houdt volgens HR-specialisten echter onvoldoende rekening met het feit dat er dan na een jaar een medische keuring moet plaatsen door UWV. Er is momenteel een groot tekort aan keuringsartsen bij het UWV en een dergelijke wetswijziging zou de druk op het keuringsproces bij UWV alleen maar verder vergroten.

 

Een ander bezwaarpunt is dat het vroegtijdig beëindigen van de re-integratie die gericht is op het terugkeren in eigen werk, ook wel spoor 1 re-integratie genoemd, meestal niet in het voordeel van de werknemer is. Redenen om te twijfelen aan de effectiviteit van de wet. In het voorstel moet ook duidelijker worden gekeken naar de evenredigheid van de extra regeldruk die met het voorstel gepaard gaat. Bovendien lijkt het feit dat de werkgever na één jaar mogelijk afscheid mag nemen van zijn werknemer, maar wel twee jaar moet doorbetalen moeilijk uitlegbaar.

 

Tot slot is een mogelijk ander probleem is dat het voorstel leidt tot een enorme toename van WIA-aanvragen. Enerzijds wordt dan wel de kleinere werkgever ontzien, maar anderzijds kan het leiden tot een voor werkgevers handig geitenpaadje waarbij op een relatief gemakkelijke manier afscheid kan worden genomen van zieke medewerkers.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *