Wat is een Arbeidsdeskundig Re-integratie Onderzoek?

Een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek is een onafhankelijk onderzoek waarmee een oordeel verkregen wordt over de arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer bij een werkgever.  Uitgangspunt bij deze beoordeling zijn de drie begrippen krachten, bekwaamheden en billijkheid volgens de definitie van passende arbeid: “alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem/haar kan worden gevergd”.

 

Concept rapportage

Van het onderzoek wordt een rapportage gemaakt. Een concept arbeidsdeskundige rapportage zal aan beide partijen gelijktijdig worden toegezonden. Mochten er feitelijke onjuistheden in de rapportage staan dan is het verzoek aan werkgever en/of werknemer dit per e-mail met cc aan de andere partij kenbaar te maken aan de arbeidsdeskundige. Dit kan eenmalig en moet voor zowel werkgever als werknemer zonder druk of dwang en in alle vrijheid mogelijk zijn. Feitelijke onjuistheden in de rapportage worden dan vanzelfsprekend gecorrigeerd. Bij geen bericht zal de status van een rapportage na redelijke termijn van 2 weken overgaan van concept naar definitief.

 

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) bepaalt dat werkgever en werknemer samen de opdracht  hebben zorg te dragen voor re-integratie van de zieke werknemer binnen of buiten de eigen organisatie. Als het eigen werk niet meer als passend beschouwd kan worden en niet passend is te maken, dan moet onderzocht worden of ander passend werk bij de eigen werkgever tot de mogelijkheden behoort. Is dat niet het geval en/of mede na een jaar arbeidsongeschiktheid dient bemiddeling naar ander werk bij een andere werkgever plaats te vinden (2e spoor).

Als werkgever en werknemer besluiten het 2e spoor in te zetten, betekent dat niet dat de wegen in het 1e spoor definitief zijn geblokkeerd. Ook niet als het UWV zich middels een deskundigenoordeel positief uitspreekt over de re-integratie inspanningen van werkgever tot dan toe.

 

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *