Wanneer hoeft spoor 2 niet ingezet te worden?

Conform de verplichtingen die voortvloeien uit Wet verbetering Poortwachter moet uiterlijk na één jaar verzuim, wanneer er nog geen sprake is van werkhervatting of een gedeeltelijke werkhervatting, minimaal een tweesporenbeleid opgestart worden. In de Werkwijzer Poortwachter van het UWV (augustus 2022) staat hierover: ‘Zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting bij de huidige werkgever, is deze verplicht een spoor 2 traject te starten om de kansen op een nieuwe baan voor de zieke werknemer te vergroten.

 

Re-integratieactiviteiten in Tweede spoor kunnen alleen achterwege blijven als:

 

 1. Er binnen drie maanden een concreet zicht is op een duurzame terugkeer in het eigen werk bij de huidige werkgever, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke functie.

 

 1. Er sprake is van geen benutbare mogelijkheden (GBM). Hiermee wordt bedoeld dat volgens de bedrijfsarts de medewerker (tijdelijk) niet in staat is om arbeid te verrichten. Re-integreren is in dit geval dan ook niet aan de orde.

 

 1. Er sprake is van marginale mogelijkheden. Hiermee wordt bedoeld dat volgens de bedrijfsarts de medewerker uiterst beperkt belastbaar is. Bij marginale mogelijkheden wordt verwacht dat er door werknemer en werkgever inspanningen gepleegd worden om te onderzoeken welke werkzaamheden wel nog passend zijn. De focus moet hierbij liggen op de mogelijkheden bij de eigen werkgever, omdat daar in de praktijk vaak meer mogelijkheden zijn voor aanpassing in taken, uren en belasting dan bij een andere werkgever. Inzet van een tweede spoortraject zal dan ook niet snel aan de orde zijn.

 

Vrijblijvend advies

Wilt u een vrijblijvende beoordeling van een concrete situatie bij u in de organisatie? Neem dan contact op met Joep Herni van Werkcontact. Hij beoordeelt de situatie en bespreekt de verschillende scenario’s met u. U ontvangt een advies over het al dan niet inzetten van spoor 2 en welke interventies of welke begeleiding en begeleidingsduur al dan niet noodzakelijk is.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *