Waar moet u als werkgever op letten bij een spoor 2 traject?

Voorafgaand aan een spoor 2 traject wordt meestal eerst een Arbeidsdeskundige rapportage opgemaakt. Bespreek deze rapportage met uw medewerker met het oog op de gewenste vervolgstappen. Het is van belang dat werkgever en werknemer de wederzijdse verwachtingen bespreken ten aanzien van de inzetbaarheid en de gevolgen hiervan.

 

Vervolg de afspraken met de bedrijfsarts zodat deze kan adviseren over de inzetbaarheid van werknemer. Een periodieke medische evaluatie is gewenst om de belastbaarheid en re-integratie mogelijkheden te evalueren.

 

Indien aan de orde: re re-integratie in het eigen werk voortzetten en uitbreiden conform het advies van de bedrijfsarts. Blijf door middel van regelmatige evaluaties (voorstel om de twee weken) nauwgezet de re-integratie volgen, kijk per keer terug wat er wel en niet gelukt is, bepaal wat de afspraken voor de komende periode worden, en leg evaluatie en afspraken goed vast.

 

Indien aan de orde: ken loonwaarde toe n.a.v. de prestaties in eigen taken en taakstellingen. Doel van de re-integratie is het werken aan persoonlijk herstel, werkvermogen en goede inzetbaarheid.

 

Voer regelmatige evaluatiegesprekken over de re-integratie en leg deze schriftelijk vast met het formulier (eerstejaars)evaluatie van het UWV.

 

Indien aan de orde: volg een een tweesporenbeleid wanneer nog niet duidelijk is of er een duurzaam re-integratieresultaat bij de eigen werkgever zal worden behaald (spoor 1). Dat wil zeggen, naast de activiteiten in spoor 1 tevens te starten met activiteiten gericht op het vinden van ander passend werk bij een andere werkgever (spoor 2) waarbij een terugkeer naar eigen werk in het kader van de richtlijnen voor re-integratie altijd de primaire focus heeft.  Op deze manier worden alle herplaatsingsmogelijkheden onderzocht, zowel in spoor 1 als in spoor 2. Op elk moment kan een heroverweging plaatsvinden. Als spoor 1 uiteindelijk toch een structureel resultaat oplevert dan kan spoor 2 gestopt worden. Als spoor 1 niet leidt tot structurele werkhervatting, dan is spoor 2 in ieder geval tijdig gestart wat in het belang is van werknemer.

 

Het is van belang om het externe re-integratie traject goed vast te leggen en de resultaten te bewaken.

 

In het kader van re-integratie moeten de interne mogelijkheden in eigen of ander werk beoordeeld blijven worden bij de eigen werkgever (1e spoor), bijvoorbeeld als de belastbaarheid van werknemer verandert, de organisatie verandert of een nieuwe functie of vacature ontstaat die wellicht past. Deze re-integratieverplichting blijft bestaan zolang het dienstverband bestaat. Indien er passende mogelijkheden zijn bij de eigen werkgever, dan is het ter beoordeling van de werkgever of deze functies structureel aangeboden kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dit goed onderbouwd vastgelegd te worden in het re-integratiedossier.

 

Maak een bijstelling van het plan van aanpak bij een gewijzigd einddoel.

 

Bespreek regelmatig (minimaal 1 x per 6 weken) de voortgang, u blijft als werkgever volledig verantwoordelijk voor de eindresultaten van de re-integratie inspanningen en de inspanningen van het in te zetten re-integratiebedrijf.

 

Houdt het re-integratie dossier compleet en actueel zodat het UWV tussentijds dan wel achteraf kan toetsen of de re-integratie inspanningen naar tevredenheid zijn verlopen.

 

Evalueer regelmatig uw plan van aanpak. Bent u nog op de goede weg, of moet het doel en activiteiten worden bijgesteld? Er is een verplicht evaluatiemoment bij 52 weken. Het is verstandig om op gezette tijden formele evaluatiemomenten in te bouwen. Het is heel belangrijk uw activiteiten goed te documenteren en uw keuzes te onderbouwen.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *

  Voor zowel de werkgever als de werknemer gelden dat zij onafhankelijk een deskundigenoordeel aan kunnen vragen bij UWV bij verschil van mening over geschiktheid eigen werk, passend werk of ter toetsing van de re-integratie-inspanningen. Het deskundigenoordeel waarbij UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever toetst kan tot uiterlijk 6 maanden voor einde wachttijd aangevraagd worden. Deskundigenoordelen die na die periode met deze vraagstelling ingediend worden bij UWV, worden in de regel niet meer in behandeling genomen. Aan de beoordeling van het UWV kunnen geen rechten worden ontleend maar het is wel richtinggevend voor het standpunt wat betreft de re-integratie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

   

  Draag zorg voor een sluitend re-integratiedossier. De werknemer is degene die aan het einde van de wachttijd van 2 jaar de aanvraag doet voor een WIA-uitkering. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om door middel van het re-integratie dossier aan te tonen dat geen re-integratie kansen zijn gemist. Het is in belang van werkgever en werknemer dat ieder een volledig re-integratie dossier heeft. Stuur indien van toepassing de rapportages van het re-integratiebedrijf mee aan het UWV als bijlage van het re-integratieverslag.