Recht op correctierecht arbeidsdeskundig onderzoek

Conform de Stichting Register Arbeidsdeskundige, hebben werknemer en werkgever recht op inzage en correctie bij het opmaken van een rapportage van een arbeidsdeskundig onderzoek. De SRA geeft over het correctierecht aan, dat degene op wie de arbeidsdeskundige rapportage betrekking heeft, het recht heeft om de arbeidsdeskundige te vragen feitelijke onjuistheden te corrigeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkeerd opgeschreven persoonsgegevens of een fout in het arbeidsverleden.

 

Het recht om correcties te verzoeken houdt niet in dat wijzigingen kunnen plaatsvinden omdat werknemer of werkgever het niet eens zijn met een deel van de arbeidsdeskundige rapportage of een passage niet relevant acht. Bij het verzenden van deze email, is in de email de periode van correctierecht vastgelegd. Mocht daar door werkgever of werknemer niet aan kunnen worden voldaan, dient de arbeidsdeskundige hierover per ommegaande te worden geïnformeerd.

 

Na het verstrijken van de correctierecht periode, wordt de arbeidsdeskundige rapportage bij het uitblijven van voorgestelde correcties, automatisch definitief. Voorgestelde correcties zullen worden verwerkt in een definitieve arbeidsdeskundige rapportage. Indien correcties niet kunnen worden verwerkt wordt verzoeker hierover geïnformeerd.

Werknemer en werkgever hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) recht op inzage over de verwerking van hun persoonsgegevens, ook wel het “recht van inzage” genoemd. Een recht dat is verankerd in artikel15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit recht geeft werknemer en werkgever het recht om een overzicht te verlangen van de verwerkte persoonsgegevens

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *