Eigenrisicodrager & ziek uit dienst

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de ziektewet heeft deze maximaal 10 jaar lang re-integratieverplichtingen voor een medewerker die ziek uit dienst gaat. Daarnaast betaalt de (ex) werkgever de kosten van de ziektewetuitkering van UWV.

Bij het eigenrisicodragerschap kiest een werkgever ervoor om de financiële verplichtingen en de verplichtingen vanuit de Wet Poortwachter in eigen hand te houden. Deze worden niet uitbesteed aan UWV omdat daar ook nooit premie voor betaald is.

 

WIA-aanvraag en beslissing

Wanneer de (ex) werkgever eigen risicodrager is voor de ziektewet moet de zieke medewerker na 104 weken ziekte een WIA-uitkering aanvragen. Wanneer de Wet Poortwachter op een juiste manier is gevolgd zal UWV de WIA-keuring uitvoeren en een uitspraak doen over het arbeidsongeschiktheidspercentage. UWV communiceert deze beslissing zowel naar de werknemer als de (ex) werkgever. Wanneer de werknemer tussen de 35 en 100 procent wordt afgekeurd heeft deze recht op een WGA-uitkering en valt de werknemer onder het eigen risicodragerschap. Wanneer de medewerker volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard ontvangt deze een IVA-uitkering en draagt UWV de kosten.

 

Beëindigen dienstverband

De werkgever kan na twee jaar ziekte het dienstverband beëindigen met een ontslagvergunning van UWV of een vaststellingsovereenkomst. Ook wanneer er door achterstanden bij UWV nog geen zicht is op een datum voor de WIA-keuring, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Wel dient de werkgever de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer uit te betalen. Het maakt dus niet uit of de medewerker nog ziek is op het moment dat deze wordt ontslagen.

 

Wanneer de medewerker ziek uit dienst gaat kan de werkgever gebruik maken van de compensatieregeling transitievergoeding.

 

Spoor 3 re-integratie

Wanneer de medewerker ziek uit dienst is, en niet volledig arbeidsongeschikt is verklaard, is het van belang de re-integratiebegeleiding voort te zetten. We spreken dan over spoor 3 re-integratie. Wanneer het eigen risicodragerschap is ondergebracht bij een verzekeraar kan het zijn dat de re-integratiebegeleiding wordt vergoed door de verzekeraar. Mogelijk werkt het re-integratiebureau wat de spoor 2 begeleiding heeft verzorgd ook voor dezelfde verzekeraar of kan het bureau hiervoor een offerte uitbrengen, maar het kan ook zijn dat de verzekeraar werkt met een zogenaamde preferred supplier of een re-integratiebureau binnen de eigen holding.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan contact op met Joep Herni van Werkcontact. Hij is te bereiken via het contactformulier rechts op deze website of telefonisch op 088-033 30 08 of 06-147 594 12.

  Contact & informatie

  Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van spoor 2 re-integratie?
  Bel dan 088-033 30 08 of vul hier uw gegevens in en wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug.

  Naam *

  E-mail *

  Telefoon

  Bel mij terug

  Uw bericht *